Vitajte na stránke jaslí a detského centra Zvonček


DC Zvonček je súkromné opatrovateľské zariadenie (jasle) pre deti. Toto minizariadenie funguje v Chorvátskom Grobe-Čierna Voda.
Poskytujeme
celodennú starostlivosť pre deti denne od 6.30 do 17.00hod


Prijímame deti od 1 do 4 rokov 

Nachádzame sa v samostatne stojacom RD s uzavretým dvorom, pieskoviskom, hojdačkami, trampolínou a v letných mesiacoch aj bazénikom.
Deti majú k dispozícii herňu, kde je veľa hračiek, modelujú, kreslia a skladajú skladačky primerané veku.

Dvakrát týždenne majú deti výuku angličtiny hravou formou primeranou veku detí. Učíme deti maľovať, modelovať, denne cvičíme, spievame, čítame si rozprávky. Deti učíme správaniu sa k svojim kamarátom, slušnosti a samostatnosti pri stolovaní. V našom minikolektíve sa venujeme deťom individuálne a tým eliminujeme negatívne dôsledky zaradenia detí už v rannom veku do veľkých kolektívov (hlavne chorobnosť).

Každý rok od nás odchádzajú deti, ktoré sú pripravené tak, že nemajú problém zaradiť sa do "veľkej škôlky" a zvládnuť aj začlenenie do väčšieho kolektívu detí.