Vitajte na stránke jaslí a detského centra Zvonček


DC Zvonček je súkromné opatrovateľské zariadenie (jasle) pre deti. Toto minizariadenie funguje v Chorvátskom Grobe-Čierna Voda.
Poskytujeme
celodennú starostlivosť pre deti denne od 6.30 do 17.00hod


Prijímame deti od 1 do 3rokov 

Nachádzame sa v samostatne stojacom RD s uzavretým dvorom, pieskoviskom, hojdačkami, trampolínou a v letných mesiacoch aj bazénikom.
Deti majú k dispozícii herňu, kde je veľa hračiek, modelujú, kreslia a skladajú skladačky primerané veku.Stravu zabezpečujeme zo škôlky  Limbach.

Dvakrát týždenne majú deti výuku angličtiny hravou formou primeranou veku detí. Učíme deti maľovať, modelovať, denne cvičíme, spievame, čítame si rozprávky. Deti učíme správaniu sa k svojim kamarátom, slušnosti a samostatnosti pri stolovaní. V našom minikolektíve sa venujeme deťom individuálne a tým eliminujeme negatívne dôsledky zaradenia detí už v rannom veku do veľkých kolektívov (hlavne chorobnosť).

Každý rok od nás odchádzajú deti, ktoré sú pripravené tak, že nemajú problém zaradiť sa do "veľkej škôlky" a zvládnuť aj začlenenie do väčšieho kolektívu detí.