Cenník

 
  • Celodenné mesačné opatrovanie (5 dni v týždni)   - 320€  
  • Poldenne opatrovanie poskytujeme len v prípade, že nemáme plnú kapacitu, a počas adaptácie
  • Celodenná strava 3,5 €/ deň (desiata, obed, olovrant, pitný režim - detské čaje, voda, ovocie)
  • Plienky a hygienicke potreby 15€ /mes
  • Celodennú stravu zabezpečujeme od dodávateľa detskej stravy  " ČO JEDIA ZDRAVÉ DETI "
Pracujúci rodičia si možu do 3rokov veku dieťaťa uplatniť Rodičovský príspevok 280€Cenník je platný od 1.12.2018