Cenník

 
  • Celodenné mesačné opatrovanie (5 dni v týždni)   - 310€  
  • Poldenne opatrovanie poskytujeme len v prípade, že nemáme plnú kapacitu, a počas adaptácie
  • Celodenná strava 3,5 €/ deň (desiata, obed, olovrant, pitný režim - detské čaje, voda, ovocie)
  • Plienky a všetky hygienické potreby sú zahrnuté v cene.
  • Celodennú stravu zabezpečujeme od dodávateľa detskej stravy  " ČO JEDIA ZDRAVÉ DETI "Cenník je platný od 1.1.2018