Denný režim pre jasle a detské centrum Zvonček

  • 07:00 - 09:00 príchod detí do zariadenia
  • 09:00 - 09:30 hygiena, desiata
  • 09:30 - 11:15 výchovné aktivity podľa veku, pobyt vonku
  • 11:15 - 12:15 hygiena, obed
  • 12:15 - 14:30 spánok
  • 14:30 - 15:15 hygiena, olovrant
  • 15:15 - 17:00 pobyt vonku, hry

Stravná jednotka zahŕňa:

  • desiata
  • obed (polievka + hlavné jedlo)
  • olovrant

    
Počas dňa : ovocie, tekutiny
Strava je domáca, každý deň čerstvo uvarená
Ponúkame možnosť priniesť dieťatku vlastnú stravu